top of page

DAILININKŲ SĄJUNGOS FONDAS

Dailininkų sąjungos fondas - reikšmingą indėlį Lietuvos kultūrai ir kūrybinių industrijų istorijai sukaupusi institucija, kadaise vienijusi šimtus vizualios ir taikomosios dailės autorių, dizainerių, architektų ir įvairių technologijų meno dirbinių atlikėjų. Fondo istorijos pradžia galima laikyti nuo 1930 metų veikusį liaudies menui ir namų pramonei remti skirtą Marginių kooperatyvą, kurio pagrindu 1944 m. Vilniuje buvo įkurtas TSRS dailės fondo Lietuvos skyrius, 1957 m. jis reorganizuotas į LTSR dailės fondą, 1990 m. į Lietuvos dailės fondą, kol 1997 metais tapo Dailininkų sąjungos fondu.

Ilga veiklos istorija leido sukaupti unikalią vertingų meno kūrinių kolekciją, kurioje tapytojų Antano Gudaičio, Augustino Savicko, Jono Švažo, Vinco Kisarausko, Algirdo Petrulio, Valentino Antanavičiaus, Algimanto Švėgždos, Romano Vilkausko, Arvydo Šaltenio, Algimanto Jono Kuro, Ričardo Vaitekūno, Lino Katino, Marijos Teresės Rožanskaitės, Rūtos Katiliūtės, Kazimiero Žoromskio, Šarūno Saukos, grafikų Stasio Krasausko, Rimtauto Gibavičiaus, Jūratės Stauskaitės, Elvyros Kairiūkštytės ir kitų žinomų Lietuvos menininkų darbai.

Dailininkų sąjungos fondas pristato MONUMENTALIŲJŲ SUVENYRŲ kolekciją

bottom of page