top of page

Dailininkų sąjungos fondas - reikšmingą indėlį Lietuvos kultūrai ir kūrybinių industrijų istorijai sukaupusi institucija, kadaise vienijusi šimtus vizualios ir taikomosios dailės autorių, dizainerių, architektų ir įvairių technologijų meno dirbinių atlikėjų. Fondo istorijos pradžia galima laikyti nuo 1930 metų veikusį liaudies menui ir namų pramonei remti skirtą Marginių kooperatyvą, kurio pagrindu 1944 m. Vilniuje buvo įkurtas TSRS dailės fondo Lietuvos skyrius, 1957 m. jis reorganizuotas į LTSR dailės fondą, 1990 m. į Lietuvos dailės fondą, kol 1997 metais tapo Dailininkų sąjungos fondu.

Ilga veiklos istorija leido sukaupti unikalią vertingų meno kūrinių kolekciją, kurioje tapytojų Antano Gudaičio, Augustino Savicko, Jono Švažo, Vinco Kisarausko, Algirdo Petrulio, Valentino Antanavičiaus, Algimanto Švėgždos, Romano Vilkausko, Arvydo Šaltenio, Algimanto Jono Kuro, Ričardo Vaitekūno, Lino Katino, Marijos Teresės Rožanskaitės, Rūtos Katiliūtės, Kazimiero Žoromskio, Šarūno Saukos, grafikų Stasio Krasausko, Rimtauto Gibavičiaus, Jūratės Stauskaitės, Elvyros Kairiūkštytės ir kitų žinomų Lietuvos menininkų darbai.

Direktorė Eglė Ganda Bogdanienė

Vokiečių g. 4, Vilnius

info@ldsajunga.lt

+370 655 01567

https://www.ldsajunga.com/dsf

DAILININKŲ SĄJUNGOS LEIDYKLA

VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla artseria įkurta 2003 m. Ji tęsia 1997 m. įsteigto LDS PĮ Dailės leidybos ir informacijos centro veiklą.


Dailininkų sąjungos leidykla artseria leidžia žurnalą „Dailė“, meno albumus, knygų serijas „Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai“, „XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė“, monografijas, katalogus ir Lietuvos dailininkų sąjungos informacinius leidinius.

Direktorė Vaida Ragėnaitė
Vokiečių g. 4/2, LT-01130 Vilnius
El.paštas: knygos@artseria.lt 
www.artseria.lt

+37069178777

Įsigyti mūsų leidinių internetu galite ARTkiosk

DAILININIKŲ SĄJUNGOS SKULPTŪROS IR VITRAŽO CENTRAS

Viešosios įstaigos Dailininkų sąjungos skulptūros ir vitražo centro veikla apima ne vieną sritį. Dailininkų sąjungos skulptūros ir vitražo centras gamina autorinius darbus, skulptūras, paminklus iš akmens ar kitų medžiagų; kuria monumentaliosios dailės autorinius kūrinius konkrečiai architektūrinei erdvei; prižiūri ir restauruoja skulptūrų, paminklų, vitražų meno kūrinius; nuomoja nekilnojamąjį turtą.


Vienas pagrindinių tikslų - plėtoti ir propaguoti dailę, remti LDS narius: skulptorius, monumentaliosios dailės kūrėjus ir kitus menininkus, turima technine baze ir darbuojų profesine patirtimi, materializuojant meno kūrinius.

Direktorius Arūnas Žalalis 

S.Dariaus ir S.Girėno g.25, LT-02189 Vilnius

Tel. +370 661 04191
El.p.: info@sivc.lt

https://www.sivc.lt

VILNIAUS GRAFIKOS MENO CENTRAS

Pirmosios eksperimentinės grafikos studijos-dirbtuvės įkurtos dar 1958 m. Grybo g. 32. Šiose dirbtuvėse savo kūrybinius sumanymus įgyvendino daugelis Lietuvos grafikos klasikų. Tuomet tai buvo vienintelės dirbtuvės Lietuvoje, kuriose dailininkai galėjo kurti litografijas, talkinant profesionaliems grafikos technikų meistrams. Ilgainiui pirmųjų eksperimentinių grafikos studijų-dirbtuvių bazė plėtėsi.

 
LDS grafikų sekcija aktyviai ėmėsi iniciatyvos kurti modernų, multifunkcinį grafikos meno centrą. LDS vadovų ir grafikos skyriaus pirmininkų G. Šlektavičiaus, N. Šaltenytės, R. Vėliuvienės, K. Grigaliūno iniciatyva buvo sutvarkytas Vilniuje Latako gatvėje 3 esantis pastatas ir 2000 m. pavadintas Vilniaus grafikos meno centru.


Šiandien centre veikia grafikos spaustuvė, kur profesionalūs menininkai turi visas galimybes kurti tradicinėmis grafikos technikomis. Centrui priklauso didelis grafikos kūrinių fondas.

 
Pagrindinai Vilniaus grafikos meno cetro tikslai: propaguoti grafikos meną; siekiama sukurti tinkamas darbo ir tobulinimosi sąlygas menininkams; skatinamos naujos, eksperimentinės grafikos raiškos; Lietuvos ir užsienio menininkų kūrybinis bendradarbiavimas; vykdomos edukacines programos.

Direktorė Jurga Minčinauskienė
Latako g. 3, LT-01125 Vilnius
Tel./Faksas: 8 5 261 19 95
El.paštas: info@graphic.lt
http://www.graphic.lt/

Darbo laikas:

I nedirbame
II-V 11.00–18.00
VI 11.00–15.00
VII nedirbame

„DAILININKŲ NAMAI“, Palanga

Lietuvos dailininkų sąjungos kūrybos namai-viešbutis "Dailininkų Namai" įkurti 1967 m. viename populiariausių Lietuvos kurortų Palangoje.


Palanga - didžiausias sveikatingumą skatinantis Lietuvos kurortas, į kurį poilsiautojus traukia noras atitrūkti nuo kasdieniškos urbanizuotos aplinkos ir pasisemti jėgų iš natūralių sveikatos šaltinių - saulės spindulių, jūros vandens bei švaraus ir gaivaus pajūrio bei pušynų oro.


Viešbutis yra 300 metrų nuo Baltijos jūros, šalia Palangos botanikos parko ir "Gintaro muziejaus".


Įvairių sričių menininkai suvažiuoja iš Lietuvos bei kaimyninių valstybių, kurti bei pailsėti. Organizuojamos tarptautinės kūrybinės grupės. Atnaujintuose kūrybos namuose menininkams suteikiamos itin palankios gyvenimo bei kūrybos sąlygos.

 

Dailininkų namai veikia ištisus metus. Daugiau informacijos ir kontaktus pasiteiravimui rasite LDS kūrybos namų-viešbučio tinklalapyje: www.palangosdaile.lt

 

Norėdami prisijungti prie senjorų grupės vykti į kūrybinę dviejų savaičių stovyklą Palangoje rugsėjo 14 d., turite atvykti į LDS būstinę ir pateikti prašymą. Detalesnė informacija Jums bus suteikta LDS administracijoje.

Direktorius Artūras Sabaliauskas
Daukanto g. 33, LT-5720 Palanga.
Tel.: registratūra 8(460) 53887
buhalterija tel./faks. 8(460) 53136
El. p.: info@palangosdaile.lt
palangos@palangosdaile.lt
www.palangosdaile.lt

VILNIAUS DAILĖ

Viena pagrindinių UAB „Vilniaus dailė“ veiklos sričių yra suvenyrų, meno dirbinių specializuota mažmeninė prekyba.

Direktorius: Juozas Brazauskas
Kauno g. 36, LT-03202 Vilnius
Tel.: direktorius J.Brazauskas

8 5 2330017
Faksas: 8 5 2160428
Buhalterija: 8 5 2334606

vilniausdaile@yahoo.com

bottom of page