top of page
Ieškoti

Kviečiame teikti paraiškas parodoms (projektams) 2023-iems metams LDS galerijose


Paraiškos ir jų priedai priimami iki 2022 m. birželio 19 d. (imtinai) užpildant internetinę formą: nuoroda čia: https://forms.gle/QvuKQRX9kZ78LvM59


Lietuvos kultūros tarybai šiemet paankstinus projektų teikimo 2023-iems metams terminą, Lietuvos dailininkų sąjunga kviečia visų sričių menininkus, parodų kuratorius, projektų vadovus iki birželio 19 d. teikti online paraiškas 2023 m. parodų (projektų) rengimui „Meno kūrėjų organizacijų strateginio finansavimo“ (MKO) programai LDS galerijose.


Teikiant paraišką reikia užpildyti paraiškos formą google docs sistemoje, pridėti privalomą priedą – 1 PDF failą (ne didesnį kaip 10 MB), kurį sudaro:

1. parodos / projekto aprašymas;

2. menininko / kuratoriaus kūrybinės veiklos aprašas;

3. siūlomos parodos vaizdinė medžiaga (kūrinių nuotraukos, eskizai, vizualizacijos, brėžiniai ir kt.). Paraiškos be siūlomos būsimos parodos / projekto vizualinės medžiagos nebus svarstomos.


PRIMENAME, kad teisę rengti parodą ar projektą LDS galerijose turi tik pilnai savo narystę apmokėję dailininkai, taip pat iš anksčiau įsiskolinimų neturintys nariai. Tinkamai pateiktos paraiškos bus vertinamos LDS parodų komitete (numatomas komiteto posėdis – 2022 06 27-30 dienomis, komiteto narių sąrašas čia), svarstomos LDS Tarybos meno ir parodų komitete, tvirtinamos LDS Taryboje (narių sąrašas čia). Apie vertinimo rezultatus VISUS paraiškovus asmeniškai informuos galerijų darbuotojai.


Projektų ir parodų vertinimo kriterijai:

1. Projekto atitiktis LDS MKO misijai, strategijai ir LDS parodų rengimo nuostatoms (galite susipažinti čia);

2. Aukšta parodos / projekto meninė ir kultūrinė vertė;

3. Parodos / projekto idėja pagrįsta ir argumentuota, originali ir aktuali;

4. Projektą / parodą vykdo ar jame dalyvauja srities profesionalai (menininkai, kuratoriai, kiti komandos nariai);

5. Ankstesnės menininko ir / ar kuratoriaus kūrybinės veiklos rezultatai.


Prioritetai teikiami šiems projektams ir parodoms:

1. Tęstiniams projektams;

2. Tarptautiniams projektams (tarptautinių mainų programoms);

3. Projektams, skatinantiems jaunųjų menininkų kūrybą (grupinėms jaunųjų menininkų parodoms ir projektams);

4. Konceptualioms kuratorinėms parodoms, įvairiems kultūros tyrimams;

5. Jubiliejinėms parodoms (nuo 70 m., tačiau vertinami ir kiti kriterijai);

6. Kitų fondų, Europos sąjungos finansuojamiems projektams;

7. Kruopščiai ir atsakingai pateiktoms paraiškoms, kai išryškintas ir aiškus parodos turinys, numatytos papildomos projekto veiklos, kai paroda turi išplėtotas sklaidos galimybes.


SVARBU. Jeigu pretenduojate rengti parodą / projektą kartu su galerija atskiram finansavimui gauti (kitoms Kultūros tarybos ir kitų šaltinių finansuojamoms programoms) pirmiausia susisiekite su galerijos administracija dėl projekto paraiškos rengimo ir projekto įtraukimo į galerijos programą galimybių.


PASTABOS.

1. Nebus svarstomos paraiškos, pateiktos ne nurodytu būdu, pateiktos po paraiškų teikimo termino bei be siūlomos parodos / projekto vizualinės medžiagos.

2. Fiziniai ir juridiniai asmenys, nepriklausantys LDS turi sumokėti nustatyto ar derybų būdu šalių sutarimu nuspręsto dydžio parodos rengimo paketo paslaugų kainą, nebent LDS Taryba posėdžio metu nuspręstų kitaip.

3. Susijusius dokumentus rasite čiaCommentaires


bottom of page