top of page
Ieškoti

Lietuvos dailininkų sąjungos interneto svetainėje – Monumentaliosios dailės projekto skiltis


Kviečiame susipažinti su „Monumentaliosios dailės kūrinių duomenų bazės kaupimo ir sklaidos“ projekte dalyvaujančių menininkų kūrybinėmis biografijomis bei kūriniais LDS interneto svetainės projektų rubrikos skiltyje „Monumentalioji dailė bei Lietuvos muziejų integralioje sistemoje LIMIS (nuorodos į sistemą prieinamos šioje skiltyje). Informaciją nuolat pildome ir atnaujiname.


Lietuvoje iki šiol nebuvo kryptingai kaupiama, sisteminama ir archyvuojama informacija apie monumentaliosios dailės kūrinius. Apie šios dailės kryptį vis dar nėra sukaupta duomenų bazės, prieinamos Lietuvos ir užsienio plačiajai visuomenei, meno tyrėjams, istorikams ir paveldo specialistams, jaunimui. Informacija apie monumentalios dailės kūrinius taip pat nebuvo tikslingai perduodama autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos asociacijai LATGA bei Kultūros paveldo departamentui. Šių problemų sprendimui „Dailininkų sąjungos fondas“ kartu su projekto partneriu Kultūros paveldo departamentu prie LR Kultūros ministerijos inicijavo projektą „Monumentaliosios dailės kūrinių duomenų bazės kaupimas ir sklaida“, finansuotą Lietuvos kultūros tarybos, kurio metu nuosekliai ir sistemiškai kaupiama informacija apie monumentaliosios dailės kūrinius Lietuvoje. Projektas skirtas Lietuvos monumentaliosios dailės, kaip ženklios Lietuvos kultūros dalies, istorinės atminties apsaugai, informacijos apie jį kaupimui, sisteminimui ir viešinimui.

Siekiant užtikrinti kūrinių išsaugojimą ir informacijos apie senesnius ir šiuolaikinius kūrinius prieinamumą, bei kuo didesnį įvardytų tikslinių auditorijų aprėpimą ir sukauptos informacijos pakartotinio naudojimo edukaciniais, švietimo ir turizmo tikslais, sukaupta informacija yra viešinama šiais kanalais: per Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą LIMIS, pateikiant sukauptą informaciją, taip pat ir apie neišlikusius monumentaliosios dailės kūrinius, bei per Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos sukurtą viešai prieinamą Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriaus platformą, pateikiant informaciją apie išlikusius senesnius nei 25 metų monumentalaus meno kūrinius.Sistemoje LIMIS jau galite susipažinti su šių menininkų kūryba: Nijolė Vilutytė: Rezultatai - LIMIS

Romas Dalinkevičius: Rezultatai - LIMIS

Rasa Grybaitė: Rezultatai - LIMIS

Gitenis Umbrasas: Rezultatai - LIMIS

Ignas Meidus: Rezultatai - LIMIS

Edita Radvilavičiūtė-Utarienė: Rezultatai - LIMIS

Vytautas Poška: Rezultatai - LIMIS

Dalia Truskaitė: Rezultatai - LIMIS

Nerijus Baublys: Rezultatai - LIMIS

Saulius Čižikas: Rezultatai - LIMIS

Rūta Lipaitė: Rezultatai - LIMIS

Eglė Rakauskaitė: Rezultatai - LIMIS

Rimgaudas Žebenka: Rezultatai - LIMIS

Vincas Matonis: Rezultatai - LIMIS

Jurga Uzdilaitė: Rezultatai - LIMIS

Vytautas Valius: Rezultatai - LIMIS


Dailininkų sąjungos fondo informacijaComments


bottom of page