top of page
Ieškoti

Saulius Čižikas


Saulius Čižikas, „Senasis Vilnius“, freska, 1988 Foto © Saulius Čižikas, 2010

 

Saulius Čižikas

Gimiau 1964 m. Vilniuje. 1974-1982 m. mokiausi Vilniaus dailės mokykloje (J. Vienožinskio). 1983-1988 m. studijavau Lietuvos valstybiniame dailės institute (Vilniaus Dailės akademija), freskos – mozaikos specialybę. Man dėstė gerai žinomi dailininkai monumentalistai: prof. K. Morkūnas, A. Kmieliauskas, R. Dalinkevičius. Diplominis darbas „Senasis Vilnius“ (freska – sgrafitas) yra sukurtas Vilniaus senamiestyje, Šv. Kazimiero g. 3, Lietuvos kurčiųjų draugijai. Už šį darbą gavau konkursinį apdovanojimą. 1989-1995 m. dirbau Vilniaus Dailės akademijoje piešimo katedroje, dėsčiau piešimą ir plastinę anatomiją. Nuo 1995 m. – Lietuvos Dailininkų sąjungos narys. Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedros fasade, virš katedros centrinio portalo, sukūriau mozaiką „Laiminantis Kristus“, šventoriaus koplytėlėse trijų mozaikų kompozicija „Eucharistija“. Mozaikos sukurtos klasikine smaltos technika. Katedros atstatymo architektai – V. Nasvytis, J. Palaima, vitražo autorius prof. K. Morkūnas, skulptūros – S. Kuzma, R. Vilčiauskas. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų Pasitarimų salėje yra eksponuojami manonutapyti Lietuvos Respublikos Prezidento A. M. Brazausko (1998 m.) ir Lietuvos Respublikos Prezidento V. Adamkaus (2004 m.) oficialius portretai. Nutapiau A. Adamkienės portretą. Surengtos parodos, dalyvauta aukcionuose, projektuose Lietuvoje ir užsienyje:ArtLink@SOTHEBY’S aukcione vykusiame Berlyne ir Rostoke;Lietuvos paviljone 54-ojoje Venecijos bienalėje; Vilniaus Šiuolaikinio meno centre; Vilniaus rotušeje; meno galerijose.


Informacija parengta vykdant Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą "Monumentaliosios dailės kūrinių duomenų bazės kaupimas ir sklaida".


Comments


bottom of page