top of page
Ieškoti

Šv. Juozapato metams paminėti skirto plenero kūrinių paroda
Vilniuje, Lietuvos dailininkų sąjungos projektų erdvėje (Vokiečių g. 2.) rugsėjo 20 - spalio 13 d. veiks Šv. Juozapato metams paminėti skirto plenero kūrinių paroda.


Parodos pristatymo renginys vyks rugsėjo 26 d. 17 val.


Parodoje tapybos kūrinius pristatys: Paulius Juška, Agnė Juškaitė, Natalie Levkovska, Liuda (Jaruševičiūtė) Stankevičienė, Ukrainos menininkas Igor Kistechok ir Tomas Antropikas, pristatantis Bazilijonų vienuolio aprangą: Paramaną ir Gobtuvą (tai „Istorinės atminties akademijos“, doc. dr. Genės Kirkienės inicijuoto projekto, prisidedančio prie Vilniaus miesto tapatybės sklaidos, dalis).


Parodoje primenama 2023 m. liepos 11 d. Gardino kalėjimo intensyviosios terapijos skyriuje mirusio garsaus baltarusių menininko, akcionisto, galerininko, politinio kalinio Alesio Puškino kūryba. Jo veikla įkūnijo paradoksų meno pasaulį išjudinantį variklį ir laikas nuo laiko, kaip griaustinis, aidėjo žiniasklaidoje. Alesis tapo garsiausia Baltarusijos performatyvaus meno figūra. Jis už savo meninę poziciją tiesiogine prasme sumokėjo gyvybe ir dar kartą patvirtino, kad menas yra radikali būtis. Parodoje eksponuojama baltarusių partizano Jevgenijaus Žicharo portreto kopija. Būtent šis kūrinys buvo Alesio Puškino įkalinimo priežastis.


Parodoje taip pat pristatomas baltarusių teisininkės Zojos Koūš (1911-1994), XX a. vidury kovojusios už Baltarusijos nepriklausomybę, politinės kalinės siuvinys „Šiaurė“ slapta kurtas Sibiro tremtyje.


Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.


***

Plakate panaudotas Pauliaus Juškos kūrinys „Šv. Juozapato malda“, 215x95 cm.


„Šv Juozapato atvaizdas sukurtas, remiantis amžininkų pasakojimas apie jo pamaldumą ir dvasinę askezę. Šis vienuolis, nepaisant jauno amžiaus, pasižymėjo dvasiniu brandumu ir užsidegimu. Sekdamas senovės atsiskyrėlių, ypač stulpininkų, pavyzdžiu, dažnai meldėsi basas stovėdamas ant akmens, po Vilniaus bazilijonų bažnyčios lietvamzdžiu. Nepaisydamas drėgmės ir šalčio, vilkėjo tik ašutinę ir bazilijonišką apsiaustą.


Paveikslas yra asmeninė šv. Juozapato dvasingumo ir pamaldumo refleksija. Remiantis išlikusiais liudijimais, sukurtas imaginacinis portretas, kuriuo siekiama atspindėti šventąjį kaip paprastą, prieinamą, o kartu giliai ir nuoširdiai tikintį žmogų.“


Paulius Juška


***


Nuo 2023 m. liepos 1 d. Lietuvos dailininkų sąjunga įgyvendina projektą: Šv. Juozapato metams paminėti skirtas pleneras, tapybos kūrinių ciklo sukūrimas ir jo pristatymas parodoje, sukurtų kūrinių integravimas į Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios erdvę.


Seimas 2021 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. XIV-428 2023 metus paskelbė Šventojo Juozapato metais. Vilniaus Bazilijonų vienuolyno statinių ansamblis ir Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų (unitų) bažnyčia liudija turtingą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir bendrą Lietuvos ir Ukrainos istoriją. 2023 metais minima 400 metų nuo pirmojo Graikų apeigų katalikų bažnyčios Šventojo Juozapato kankinystės. Būsimas šventasis Juozapatas (Ivanas Kuncevičius) Vilniaus Bazilijonų vienuolyne ir Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje praleido brandžiausius savo gyvenimo metus, jo palaikai ilsisi Romos Šv. Petro bazilikos Šv. Bazilijaus Didžiojo altoriuje, arčiausiai Šv. Petro kapo – taip norėta pabrėžti Šv. Juozapato indėlį, siekiant bažnyčios vienybės. LDK rusėniškos, tuo pačiu stačiatikiškos, o vėliau graikiškai katalikiškos visuomenės vaidmuo ir moderniosios Ukrainos bei jos visuomenės formavimosi ypatumai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės erdvėje šiandien yra itin aktualūs suvokiant ir svarstant Ukrainos tapatybės, tarpkultūrinio bendradarbiavimo, taikos siekio šiuolaikiniame politiniame kontekste klausimus. Šiuo atveju, svarbus yra ir lietuvių civilizacinės savivokos išplėtimas, atskleidžiant ir gvildenant Kijevo metropolijos vietą ir vaidmenį LDK istorijoje, įvedant Vilniaus Rytų krikščionybės tradiciją į šiuolaikinę kultūrinę atmintį. Tai gera galimybė dar kartą visuomenei pristatyti turtingą LDK ir jos sostinės Vilniaus Graikų apeigų katalikų (unitų) bažnyčios paveldą bei supažindinti auditoriją su Šventuoju Juozapatu.


Vyriausybė 2022 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1298 patvirtino Šventojo Juozapato metų minėjimo 2023 metais planą, į kurį įtraukė ir veiklą: „Surengti dailininkų plenerą, skirtą Šv. Juozapato metams paminėti“, už kurios įgyvendinimą atsakinga Lietuvos dailininkų sąjunga.


Šiame kontekste Lietuvos Dailininkų sąjungos tikslas yra aktualizuoti unikalią Šv. Juozapato gyvenimo, ypač Vilniuje, ir kankinystės istoriją profesionaliojo meno priemonėmis, organizuojant plenerą, vykdant meninį-istorinį tyrimą ir sukuriant kokybiškai naują tapybos kūrinių ciklą, kuris projekto eigoje bus eksponuotas LDS projektų ir virtualioje erdvėse ir perduotas Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų (unitų) bažnyčiai. Joje eksponuojamas, naujasis kūrinių ciklas taps edukacine-šviečiamąja priemone, padėsiančia kur kas platesnei auditorijai susipažinti su LDK bei dabartinės Lietuvos dvasinės unitiškosios tapatybės raidos ir formavimosi temomis. Projekto tikslui įgyvendinti keliami šie uždaviniai: Atlikti istorinį-meninį Šv. Juozapato gyvenimo ir kankinystės tyrimą, pasirengiant sukauptą informaciją interpretuoti meninės raiškos priemonėmis (tapybos kūriniuose); surengti projekto metu sukurtų tapybos kūrinių parodas Lietuvos Dailininkų sąjungos projektų erdvėje (Vokiečių g. 2, Vilniuje bei LDS interneto svetainės (www.ldsajunga.lt) virtualių parodų skiltyje); neatlygintinai perduoti projekto metu sukurtus tapybos kūrinius eksponavimui Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų (unitų) bažnyčioje; sudaryti ir įgyvendinti projekto sklaidos ir viešinimo planą.


Istoriniuose šaltiniuose (Šventojo Juozapato gyvenimo aprašymuose) yra išlikę autentiški pasakojimai apie šios asmenybės tapsmą, veiklas ir pomėgius, gyvenant Vilniuje ir kitose LDK vietose. Šie pasakojimai galėtų būti interpretuojami dailės kūriniuose, taip sukuriant unikalų ciklą, skirtą Šv. Juozapato gyvenimui atskleisti, su supažindinti Bazilijonų ansamblio lankytojus, sukuriant naują patrauklų pažinimo ir lankymo objektą.


Projekto įgyvendinimui suburta tarpsritinė komanda:


Projektą koordinuoja – LDS pirm. prof. Eglė Ganda Bogdanienė ir menotyrininkė Alberta Vengrytė.


Projekto ekspertai - Vilniaus Graikų apeigų katalikų parapijos klebonas, Bazilijonų vienuolyno vyresnysis tėvas Mikolajus Ruslanas Kozelkivskis, menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos dėstytoja, Šv. Juozapato ikonografijos religinėje dailėje ekspertė dr. Jolita Liškevičienė, Lietuvos paveldosaugininkė ir istorikė Diana Varnaitė.LDS informacija

Comentarios


bottom of page