top of page
Ieškoti

Antakalnio galerijoje - VTDK dizaino fakulteto studentų, alumnų ir dėstytojų PIEŠINIO paroda


Nuo sausio 14 iki sausio 28 dienos Antakalnio galerijoje (Antakalnio g. 86-44, Vilnius) galėsite pamatyti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dizaino fakulteto studentų, alumnų ir dėstytojų PIEŠINIO parodą.


"Kodėl mes su tokiu smalsumu vartome albumus su garsių menininkų piešiniais, kodėl piešinys yra toks patrauklus ir taip domina mus. Gal todėl kad piešiniuose dažnas menininkas atsiskleidžia mums iš daug intymesnės, tikresnės pusės. Mes tarsi pamatome menininką iš arti, pamatome jo kūrybinę virtuvę. Tai ir piešiniai iš natūros, lengvi užmanymų škicai, paruošiamoji medžiaga paveikslams. Mes tarytum atveriame duris į dažnai paslėptą nuo svetimų akių menininko kūrybinę erdvę. Čia viskas tikra ir betarpiška, gyva ir nenudailinta. Šita kūrybos pusė kartais net paties menininko būna nelabai vertinama ir dažnai gyvenimo keliuose dingstanti be pėdsako.


Šioje piešinio parodoje eksponuojami darbai turi vieną savybę - juos jungia viena grandis - tai mokytojo ir mokinio gyvas ryšys. Parodoje dalyvauja kaligrafijos meistras profesorius Albertas Gurskas. Profesorius dėstė dailės akademijoje, tiesa, ne piešimą, bet kaligrafiją, kompoziciją. Šios disciplinos turi labai tamprų ryšį su eskizavimu, natūros, medžiagos pajauta. Profesoriaus perteiktos žinios betarpiškai veikė mus - jo mokinius. Suprastą ir įsisavintą A. Gursko mokymą kaip vidinę giliausią meno prasmę, mes jo mokiniai siunčiame toliau - savo mokiniams. Tos mokytojo tiesos labai paprastos, bet labai dažnai pamirštamos. Mes, menininkai turime mokytis iš gamtos, iš jos gyvybingo ir neišsenkančio šaltinio. Turime jausti gyvą ir tikrą jos pulsą ir mokėti tai perteikti savo kalba per asmeninį patyrimą, stilių, techniką. Mūsų mokytojas visada pabrėždavo asmenybės svarbą meninėje kūryboje, savito stiliaus, originalaus požiūrio į pasaulį ieškojimo būtinumą. Nebijojimas, drąsa, nuotykis, eksperimentas yra meninės kūrybos šerdis. Tuščio popieriaus baimė yra būdinga žmogui su šypsena mėgdavo kartoti profesorius. Taigi šitoje nedidelėje savo apimtimi piešinio parodoje mes norime parodyti tą lengvą, besikeičiantį aplinkos, realybės, gamtos žavesį, kiek tai mes kaip kūrėjai galime.


Šioje parodoje eksponuojame Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, dizaino fakulteto studentų nuo pirmo iki trečio kurso ir jų dėstytojų piešinius."


Dailininkė-grafikė Virginija Kalinauskaitė

Comments


bottom of page