top of page
Ieškoti

Belonging to the End of the World | Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos menininkų paroda


„Belonging to the End of the World“ / 07.10–07.31


Namų paieškos, net ir tada kai esame nepaliaujamai atitraukiami nuo savųjų šaknų.


Finding home when we are repeatedly disconnected from our roots frames.


–LT–

Paroda „Belonging to the End of the World“ atidaroma liepos 10 d., Lietuvos dailininkų sąjungos projektų erdvėje (Vokiečių g. 2). Rezidencijos Nidos meno kolonijoje metu, menininkai iš Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos svarstė apie priklausymą neramumų pilnam laikotarpiui, kuriame susilieja tapatybė, šeima, bendruomenė, paveldas ir vietos specifiškumas. Šios diskusijos ir apmąstymai tapo įkvėpimo šaltiniu parodos ir joje esančių kūrinių koncepcijai.


Žodis „belonging“ (liet. priklausymas) anglų kalboje gali būti suvokiamas kaip prisirišimas, taip pat kaip ilgesys ar nostalgija (angl. longing). Parodos kontekste šios susipynusios reikšmės atsiskleidžia pasitelkiant meilę, paveldą ir vietą, jos kalba per mūsų konstruojamas tapatybes bei įsivaizduojamas bendruomenes. Tokios temos buvo paliestos ir Baltarusijos menininkams dalyvaujant dirbtuvėse Vilniuje su Charlton George Mason universiteto profesore Zoë Charlton. Ji dalyvavo mainuose pagal 2023 m. Art in Embassies 60-mečio iniciatyvą „Democracy Collection“, vykusią Art in Embassies office of the Department of State. Dirbtuvių metu pasidalintos profesorės asmeninės istorijos menininkus paskatino atidžiau nagrinėti ką reiškia priklausyti skirtingiems kontekstams.


Pratęsiant diskusijas Nidoje, menininkai dalinosi jausmais apie prarastus namus, apie naujų išteklių paieškas įsitvirtinant nepažįstamoje teritorijoje, pilnai suprantantys, jog ši žemė gali būti laikina ir nestabili, o namai — tik pastogė, kurioje ieškome saugumo jausmo. Nida tapo erdve, kuri buvo kurta ir perkurta ant smėliu užpustyto paviršiaus, erdve, kurioje jaučiamos ribos, pradžios ir pabaigos būsenos, kurioje tvyro vietos specifiškumas. Tokios būsenos persikelia ir į meno kūrinius, vieni iš jų tampa tokiais pat laikinais kaip iš smėlio statytos pilys, nujaučiant artėjančios bangos nuosprendį.


Parodos atidarymas: 2023 liepos 10 d. 18:00 val. (dėl NATO viršūnių susitikimo liepos 10–12 d. numatomi eismo ribojimai).


Paroda veiks iki: 2023 liepos 31 d. (pirmadieniais – penktadieniais, 11:00–19:00 val.)

Adresas: Vokiečių g. 2, Vilnius.


Kuratoriai: Greta Kačergiūtė, Jeffrey Taylor


Parodos organizatorė: Žydrė Ridulytė


Dizainas: Dziya, Ramaś Janotaŭ


Menininkai: Ilja Bereznickas, Dovydas Černiauskas, Dziya, Sofiia Dzyha, Rokas Gelžinis, Hanny, Darya Hulevich, Ramaś Janotaŭ, Senya Lukashenia, Liubou Nikalayeva.


Parodos partneriai: Lietuvos dailininkų sąjunga, Europos humanitarinis universitetas, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus universiteto muziejus, Nidos meno kolonija, Open Society University Network Science Shop, US Fulbright Program, JAV ambasada Lietuvoje, JAV ambasada Baltarusijoje.


–EN–

The exhibition “Belonging to the End of the World” opens on July 10th at the project space of the Lithuanian Artists Association (Vokiečių st. 2). During a residency in Nida Art Colony artists from Lithuania, Belarus and Ukraine considered the meaning of belonging in unsettled times, where identity, family, community, heritage, and place-specifics intersect. These discussions and reflections became the inspiration for the exhibition and its artworks‘ concepts.


The word belonging can be read in multiple ways emerging from its tangled roots: “belong” meaning to be attached or bonded, and “longing” – that perception of a yearning, a nostalgia for what once was. These tangled roots in this context speak to our attachments through love, through heritage, through place, and through our constructed identities and imagined communities. The artists from Belarus had already participated in a workshop with Zoë Charltons, a professor of art at George Mason University. She was on an exchange as a part of the 2023 Office of Art in Embassies 60th Anniversary Initiative Democracy Collection Artist Exchanges, which is housed in the Art in Embassies office of the Department of State. Her personal stories were an inspiration for the artists to continue to analyze belonging in their own local context.


The artists held discussions in Nida sharing feelings of a lost home and the search for new sources of grounding on unfamiliar terrain; fully aware that this landscape might be temporary and unstable, and that home might be nothing more than a shelter where we seek safety. Nida became a place that has been made and remade on a ground of blowing sand, a space where borders and boundaries are tangible, and the terror of beginnings and endings are keenly felt. Displayed artworks attest to our unrelenting quest to make and remake our home even if it is as temporary as a castle made of sand and accepting of its fate in the surging tide.


Exhibition opening: 2023, Jul 10, 18:00 (due NATO Summit on 10–12 July there will be traffic restrictions).


Exhibition open until: 2023, July 31 (11:00–19:00 M–F).


Address: Vokiečių st. 2, Vilnius.


Curators: Greta Kačergiūtė, Jeffrey Taylor


Exhibition organizer: Žydrė Ridulytė


Design: Dziya, Ramaś Janotaŭ


Artists: Ilja Bereznickas, Dovydas Černiauskas, Dziya, Sofiia Dzyha, Rokas Gelžinis, Hanny, Darya Hulevich, Ramaś Janotaŭ, Senya Lukashenia, Liubou Nikalayeva


Support for the Exhibition was provided by: Lithuanian Artists Association, European Humanities University, Vilnius Academy of Art, Vilnius University Museum, Nida Art Colony, Open Society University Network, Science Shop, US Fulbright Program, US Embassy in Lithuania, US Embassy in Belarus


Comments


bottom of page