top of page
Ieškoti

Kvietimas sudalyvauti apklausoje, skirtoje SIVC vystymo vizijai

Skulptūros ir vitražo centro vystymo vizijos kūrime ypatingai svarbus vaidmuo tenka bendruomenei, kuri formuoja centro identitetą, naudojasi erdvėmis bei ten esančiomis funkcijomis kiekvieną dieną.


Šios apklausos tikslas – apžvelgti esmines temas, aptartas kokybinio tyrimo (interviu) su bendruomenės nariais metu, platesniu mastu. Apklausos duomenys mums padės įvertinti, kurie aspektai yra svarbesni, o atsakymai leis procentine išraiška atvaizduoti, kaip yra pasiskirstę bendruomenės poreikiai ir lūkesčiai.


Apklausos nuoroda čia:


Comments


bottom of page