top of page
Ieškoti

Lietuvos dailininkų sąjungos edukacija – LDS EDU

Atsižvelgdama į meno edukacijos svarbą vaikų formaliajame ir neformaliajame ugdyme, 2022 m. Lietuvos dailininkų sąjunga inicijavo kokybiškai naujos, integruotos ir kompleksiškos vaikų ir jaunimo meno edukacijos patyrimo platformos „LDS EDU“ sukūrimą. Projektui gavus Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą, 2022 m. sausio–vasario mėnesiais buvo bendradarbiaujama su programos edukatoriais, Vilniaus mokyklomis bei socialiniais partneriais, o nuo kovo mėnesio surengtos kūrybinės dirbtuvės su pripažintais skirtingų sričių Vilniaus menininkais: grafike Elvyra Katalina Kriaučiūnaite, tapytojais Andriumi Makarevičiumi ir Goda Lukaite, fotomenininku Andriumi Grigalaičiu. Rengiant kūrybinius užsiėmimus, siekta ugdyti 8–12 metų vaikų sąmoningumą, plėsti jų kultūrinį akiratį, supažindinti su profesionaliojo Lietuvos ir užsienio meno įvairove, padėti suvokti šiuolaikinio meno kontekstualumą. Noriai įsitraukdami į inovatyviai parengtas, interaktyvias meno pažinimo užduotis, užsiėmimų dalyviai formavo savo kultūrinį identitetą bei kritinį mąstymą, gilino bendrą savimonės ir savivertės pojūtį, lavino kūrybiškumo bei bendruomeniškumo gebėjimus.


„LDS EDU“ programą rengiant skirtingų sričių menininkams, jų dalyviai buvo supažindinami su įvairių meno medijų galimybėmis, raiškos ir komunikavimo formomis. Šiuolaikinių medijų ir fotografijos galimybes pristatė Lietuvos respublikos kultūros ministerijos apdovanojimą už geriausiai parengtus ir įvykdytus vaikų ir jaunimo edukacijos projektus pelnęs fotografas ir komunikacijos specialistas Andrius Grigalaitis.


Projekto akimirkos


Rengiant „LDS EDU“ programą atsižvelgta taip pat ir į jos prieinamumo įvairių socialinių grupių moksleiviams – užsiėmimuose dalyvavo 15 Vilniuje gyvenančių ir 10 dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje į Lietuvą su šeimomis persikėlusių vaikų, kuriems įtraukios šiuolaikinio meno profesionalų parengtos kūrybinės užduotys leido nors trumpam atsiriboti nuo išgyvento karo siaubo, puoselėti vaikišką smalsumą ir kūrybiškumą. Dalyvavimas edukaciniuose–kūrybiniuose užsiėmimuose skatina kultūrinį jautrumą ir empatiją, ugdo žingeidų kultūros vartotoją, teigiamai veikia jauno žmogaus psichinę sveikatą bei visapusišką gerovę. Programos metu komunikuojama tarpusavyje, siekiama, kad šiandienos menas vaikams būtų pateikiamas jiems suprantamais ir patraukliais būdais. Plaftorma yra lanksti ir gali būti pildoma keliavimu į įvairias mokymo įstaigas, galerijas, muziejus, kultūros centrus regionuose, dalyvauti įvairiose neformalaus švietimo programose ir kt.


Plačiau apie projektą čia


Alberta Vengrytė

Comments


bottom of page